Activitati » 04.02.2015: Lansare proiect SUNT SPORTIV

04.02.2015: Lansare proiect SUNT SPORTIV

Asociaţia DOWN Bucureşti anunţă lansarea proiectului “SUNT SPORTIV” – în parteneriat şi finanţat de Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti, începând din data de 04 februarie 2015. Acesta urmăreşte ca prin judo să dezvolte abilităţile motrice ale beneficiarilor cu sindrom Down.

Motivaţie:  Copii cu sindrom Down prezintă multiple afecţiuni la nivelul dezvoltării fizice şi intelectuale, iar dorinţa părinţilor acestora şi a Asociaţiei DOWN Bucureşti este să le îmbunătăţească calitatea vieţii şi să-i ajute să devină cât mai independenţi posibil.
Copii cu sindrom Down prezintă tendinţa spre obezitate (ce poate conduce la probleme respiratorii cardiace, deplasare îngreunată), hipotonie musculară (care în timp reduce capacitatea de efort, apariţia deficienţelor fizice – cifoză, scolioză, lordoză), mobilitate excesivă necontrolată (ce poate cauza forţarea articulaţiilor, apartiţia fracturilor, luxaţii, dislocări), prezenţa platfusului (conduce la echilibru corporal afectat).
De asemenea, aceştia prezintă un nivel scăzut al coordonării şi schemă corporală neconturată (nu diferenţiază între mâna stângă şi mâna dreaptă).
Pe de altă parte este cunoscut faptul că mintea şi corpul nu sunt două entităţi total independente, ci acestea se influenţează reciproc: mintea se dezvoltă prin mişcare fizică, iar corpul se dezvoltă prin dorinţa mentală de mişcare. De aceea o bună strategie pentru a contribui la îmbunătăţirea procesului de dezvoltare a copiilor cu Sindrom Down este prin sport.
Cu toate că reprezintă o provocare, în prezenţa unui ajutor specializat adecvat, copii cu sindrom Down pot realiza remarcabile progrese în ceea ce priveşte dezvoltarea lor fizică, cognitivă şi social-afectivă.

Scop: Dezvoltarea capacităţilor sportive şi a abilităţilor de mişcare a copiilor cu Sindromul Down într-un mediu favorabil socializării.

Prezentarea proiectului :  Proiectul urmăreşte dezvoltarea fizică a beneficiarilor Asociatiei DOWN Bucureşti, copii şi tineri cu sindrom Down prin antrenamente de judo. Cu ajutorul profesionist din partea antrenorului specializat, cu suportul instructorului de sport al Asociaţiei şi a 2 voluntari implicaţi, vor fi derulate antrenamente saptămânale de judo. Prin acestea se va contribui la creşterea în sine a copiilor şi tinerilor cu sindrom Down, dezvoltarea condiţiei fizice, îmbunătăţirea motricităţii generale, dezvoltarea capacităţii de concentrare şi dezvoltarea pasiunii pentru mişcare şi sport. Contextul antrenamentelor vor oferi oportunitatea socializării, legării de prietenii, familiarizarea cu disciplina specifică acestui sport, se vor obişnui cu procedeele tehnice şi cu efortul pe care acestea îl presupun.

Asociaţia DOWN Bucureşti este o organizaţie neguvernamentală, înfiinţată în 2010, având ca scop fundamental îmbunătăţirea calităţii vieţii persoanelor cu sindrom Down. Acesta se realizează prin sprijin social, educaţional, profesional şi moral, urmărindu-se integrarea lor deplină în familie, organizaţie, comunitate şi societate. Activitatea curentă a Asociaţiei DOWN Bucureşti se concretizează în asigurarea unui program terapeutic individualizat pentru cei 30 de beneficiari (cu vârste cuprinse între 1 – 34 ani) şi diverse acţiuni cu caracter sportiv, artistic şi social realizate prin forţe proprii ori parteneriate.

Fundaţia pentru Tineret a Municipiului Bucureşti are scopul de a elabora, organiza, finanţa programe şi activităţi pentru instruirea, educarea şi formarea tinerilor, precum şi a structurilor asociative de şi/sau pentru tineret, interesate la nivelul municipiului Bucureşti.

 

Pentru detalii:

Alexandru Zelko – vicepreşedinte Asociaţia DOWN Bucureşti

Tel: 0744.174.445 / 0729.802.436

Mail: office@asociatiadown.ro

Site: www.asociatiadown.ro


Facebook.com/asociatia.down.bucuresti?ref=hl

 

 

logo-comunicarepublicahttp://www.comunicarepublica.ro/33087-lansare-proiect-sunt-sportiv.html

 

 

 

 

 

Videolink: …