Misiune

Asociatia DOWN Bucuresti este persoana juridica, romana, de drept privat, de sine statatoare, neguvernamentala, apolitica si nonprofit, care îsi desfasoara activitatea fara scop patrimonial. Misiunea organizatiei este îmbunatatirea conditiilor de viata a copiilor, tinerilor si adultilor cu sindrom Down.