2% DIN IMPOZITUL PE VENIT – FORMULAR 200

DIRECTIONEAZA 2% prin “DECLARATIA 200”

 Declaraţia se depune de către persoanele fizice care realizează, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România, provenind din: (1) activităţi independente, (2) cedarea folosinţei bunurilor, (3) activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real, (4) transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, (5) operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni similare, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.  Declaraţia se completează înscriind cu majuscule, citeţ şi corect, datele prevăzute de formular. Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată.

 

dec_200_2014-page-001-212x300
Click aici pentru a downloada FORMULARUL 200 (in format JPG)

———————————————————————————————–

dec_200_2014-page-001-212x300
Click aici pentru a downloada FORMULARUL 200 (in format PDF)

———————————————————————————————–

Informatii suplimentare Tel: 0744171445 / 0729802436

Aceste redirectionari nu va costa nimic; daca nu le folositi, banii respectivi revin statului.

Directionând aceasta suma catre Asociatia DOWN Bucuresti, sprijiniti proiectele, activitatile; faceti ca tot ce este prezentat in acest site sa fie posibil.

 

Va multumim!