Donatii directe

Donatiile pot fi atat in lei cat si in valuta. Sumele in bani pot acordate direct, in numerar, eliberandu-se Chitanta de primire sau pot fi virate prin Ordin de Plata , Mandat Postal etc in contul mai jos mentionat

Daca se doreste se poate intocmi un contract  in care se mentioneaza in mod expres destinatia sumelor.

Beneficiar: Asociatia DOWN Bucuresti

C.I.F.: 26551135

Nr. Registrul ONG: 3/2010 partea IA-sectiunea 1

Cont bancar (IBAN): RO86 RZBR 0000 0600 1235 7809

Raiffeisen Bank – Agentia Vadul Nou

Sediu social: Bucuresti, Str. Aleea Stogu, nr.2, bl.11, sc.1, et.2, Ap.11, Sector 5. Cod Postal: 052353

Tel: 0744171445 / 0729802436